Zmiany w Rumi przyspieszają! cz. 1

Na łamach tego bloga pisaliśmy już o kilometrach chodników czy sporych nakładach finansowych przeznaczonych na budowę dróg. Każdy położony metr, każda wydana złotówka w tej materii są bardzo ważne.

 Co ze strategicznymi inwestycjami? O nich Urząd Miasta również nie zapomniał. Pora więc na przegląd inwestycji infrastrukturalnych w Rumi.

Nowa linia oraz nowe autobusy na rumskich ulicach

Nasze subiektywne zastawienie zaczynamy od linii autobusowej nr 84, która wystartowała 1 kwietnia i ku uciesze wielu rumian nie był to Prima Aprilis’owy żart. Wiele lat oczekiwali na nią przede wszystkim mieszkańcy ze Szmelty i Starej Rumi.

„Nie mieliśmy nigdy bezpośredniego połączenia, dopiero teraz będziemy mogli jeździć na zakupy bez przesiadki”- mówi zadowolony Pan Kazimierz, mieszkaniec Szmelty.

Autobus pojedzie m. in. przy przychodni zdrowia na ulicy Derdowskiego czy dworzec aż do Portu Rumia. Linia będzie kursowała we wszystkie dni tygodnia.

Nowością komunikacyjną jest również przedłużenie linii nr 87, która od początku kwietnia jeździ aż do Aquaparku w Redzie.

Co więcej od 5 kwietnia na linię Gdynia-Rumia wyjechało 10 nowych autobusów Mercedes Citaro 0530 C2. Nowoczesne pojazdy wyposażone są w monitoring, nowoczesną informację pasażerską oraz niezbędną dzisiaj do komfortowego podróżowania klimatyzację. Cena jednego z pojazdów, zasilającego tabor Zarządu Komunikacji Miejskiej to 1 mln 600 tysięcy złotych.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie tutaj: http://bit.ly/2nGZHxf i http://bit.ly/2p8Wl3T

Remont peronu SKM Rumia Janowo

Bardzo sprawnie idzie również remont stacji SKM Rumia Janowo. Zachodzące zmiany widać gołym okiem. Przebudowa ma zostać zakończona do końca roku. Po modernizacji obiektu przyjdzie czas na II etap inwestycji czyli budowę węzła integracyjne z tunelem łączącym ulicę, drogi dla rowerów czy parkingi niezbędne do podróżowania w formule Park&Ride (zarówno dla aut, jak i rowerów).

W przyszłym tygodniu druga część naszego przeglądu!

Jak zmieni się Góra Markowca?

Taras widokowy, mała architektura rekreacyjna, schody terenowe. To tylko niektóre z elementów, jakie znajdują się w planie na zagospodarowanie świeżo zakupionej Góry Markowca.

Już od kilkunastu lat władze miasta starały się wejść w posiadanie tego wzgórza. Z pewnością każdy z nas spacerując w tamtych rejonach niejednokrotnie zadawał sobie pytanie czy nie można lepiej wykorzystać potencjału jaki drzemie u szczytu Góry Markowca. Tak by stała się ona atrakcyjnym miejscem na mapie Rumi, zarówno dla rumian, jak i osób odwiedzających nasze miasto.

Dzięki funduszom unijnym, które miasto zdobyło na rewitalizację (9 500 000 złotych na kilka projektów w tym właśnie na nową aranżację Góry Markowca) popularna „Markowcówa”zmieni się nie do poznania. Ścieżka edukacyjno-historyczna dla osób głodnych wiedzy, ścianka wspinaczkowa dla entuzjastów sportu czy nawet letni amfiteatr dla spragnionych kultury – z pewnością takie atrakcje znalazłyby aprobatę w oczach mieszkańców Rumi. Warto również podkreślić, że wszystkie inwestycje zostałyby zrealizowane z zachowanie poniemieckich bunkrów, a także z poszanowaniem całego waloru historycznego malowniczego szczytu.

Na razie rozpisano konkurs urbanistyczno-architektoniczny, w którym do prac nad przeobrażeniem Góry Markowca zgłosiło się kilkadziesiąt pracowni z całego kraju. To kolejny krok, po uzyskaniu dofinansowania i samym zakupieniu Góry na drodze do stworzenia komfortowego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z prawdziwego zdarzenia. O dalszych etapach przeczytacie oczywiście na naszym Blogu!

A czy Ty rozliczyłeś już PIT-a w Rumi?

Nowe drogi, chodniki, lampy, ronda, wiadukty, tunele…  Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że ich budowa to często gigantyczny wydatek.

Skąd w Rumi pieniądze na te cele?

Lwia część środków przeznaczanych na inwestycje w naszym mieście pochodzi z funduszy zewnętrznych. Najczęściej rozwój Rumi wspomaga Unia Europejska, czasami zastrzyk pieniędzy pochodzi z rządu lub innej jednostki samorządowej. Do niemalże każdego projektu wymagany jest jednak wkład własny gminy, czyli środki pochodzące z budżetu miasta.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów gminy są podatki płacone przez jej mieszkańców. Spełniając ten mało przyjemny obowiązek i rozliczając się z fiskusem w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja możemy wydatnie przyczynić się do rozwoju naszego miasta.

Jak?

Po pierwsze, swojego PIT-a musimy złożyć do Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Wpisujemy na pierwszej stronie formularza (w części B) aktualne miejsce zamieszkania – Rumię. Dzięki temu blisko 40 % naszego podatku wróci do budżetu miasta! W ten sposób zadbamy o to, by pieniądze, które i tak musimy oddać do Skarbu Państwa zasiliły konkretnie Rumię.

Inny sposobem, za pomocą którego jeszcze precyzyjniej możemy określić na jaki cel przeznaczona zostanie część naszych podatków jest przekazanie 1%.  Wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS wybranej przez nas organizacji pozarządowej. Na terenie Rumi takich jednostek jest kila. Zajmują się głównie działaniami charytatywnymi, znajdziecie je pod tym adresem WWW: http://www.opp.aid.pl/index.php.

Przy wypełnianiu PIT-a pamiętajmy więc – wpisujemy Rumia w miejsce zamieszkania i rumską organizację pozarządową w celu przekazania jej swojego 1%!

PS 24 marca w sali nr 100 Urzędu Miasta w Rumi do dyspozycji mieszkańców będą specjaliści, którzy pomogą w rozliczeniu PIT-a, zapraszamy!

Jasność, widzę jasność, jasność widzę!

Tak można sparafrazować cytat Maksa, bohatera słynnej polskiej komedii „Seksmisja” opisując kolejne fundusze zdobyte przez Miasto Rumię z Unii Europejskiej.

3 000 000 złotych (85 % wartości całej inwestycji!) zostanie przeznaczone na wymianę i modernizację prawie połowy (1714 sztuk) wszystkich lamp oraz opraw w Rumi. Oczywiście, nie o samą jasność w projekcie chodzi, dotychczasowe oświetlenie jest wszak wystarczające.

Korzyści jakie płyną z programu są wymierne przede wszystkim ze względu na energooszczędność i ekonomię. Lampy ledowe, jakie zostaną zainstalowane w miejsce swoich starych poprzedniczek zużywają nawet 3 razy mniej prądu! Co za tym idzie zmiana przyniesie bardzo wysokie oszczędności – rzędu nawet 170 000 złotych rocznie. Biorąc pod uwagę, że wkład własny miasta do projektu wynosi 545 tys. bardzo łatwo jest obliczyć, że inwestycja zwróci się już po 3 latach!

Na nowe oświetlenie mogą liczyć mieszkańcy kilkudziesięciu ulic w Rumi. Głównie wymiana dotyczy centralnych arterii miasta – ulic: Sobieskiego, Starowiejskiej, I Dywizji Wojska Polskiego, Dąbrowskiego czy Dębogórskiej oraz wielu, wielu innych.

To już kolejne fundusz unijne zdobyte przez miasto w ciągu ostatnich dwóch lat. W sumie wszystkie zdobyte środki dają kwotę ponad 40 000 000 złotych! Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Zajrzyjcie do folderu i sprawdźcie sami: http://bit.ly/2lkkN4l

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie*

Zdaje się, że właśnie to motto przyświeca Burmistrzowi Rumi w zdobywaniu środków unijnych. W ostatnim czasie udało się bowiem uzyskać prawie 5 000 000 złotych na wzmocnienie i rozwój zaplecza edukacyjnego w naszym mieście!

Burmistrz Rumi Michał Pasieczny podpisuje umowę na projekt "Pociąg do edukacji" z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Wiesławem Byczkowskim

Przedszkolaki, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjaliści, licealiści, a także nauczyciele z nimi pracujący. Wszyscy bezpośrednio skorzystają na przyznanych Rumi środkach.

Najmłodsi rumianie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z edukacją będą mogli poczuć się niczym super bohaterowie ich ulubionych bajek bo program, który podniesie poziom nauczania nosi właśnie nazwę „Super Przedszkolaki” (wartość dofinansowania: 2 300 000 złotych). Dzięki temu zostanie zakupione wyposażenie, pomoce dydaktyczne, meble, leżaki do dodatkowego oddziału przedszkolnego dla około 25 dzieci, który zostanie utworzony w ramach projektu.

To nie wszystko. Pomysłodawcy projektu przewidzieli również wsparcie dla dzieci i rodzin o specjalnych potrzebach edukacyjnych w postaci m.in. zakupu pomocy dydaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, pomocy logopedycznych, zatrudnieniu osób prowadzących zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, zatrudnieniu logopedów, zatrudnieniu osób prowadzących zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i rodzin.

Dofinansowanie zakłada też położenie akcentów na bardzo ważne, biorąc pod uwagę obecny rynek pracy, umiejętności takie jak nauka języków obcych czy zajęcia komputerowe.

Podobne udogodnienie czekają na nieco starszych żaków. Młodzież z 7 rumskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi, Zespół Szkół Ogólnokształcących: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kpt ŻW Karola Olgierda Borchardta i II Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Konrada Korzeniowskiego, Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi, Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły, w sumie na programie skorzysta 1200 uczniów) będzie mogła liczyć m.in. na utworzenie 8 pracowni multidyscyplinarnych, zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe u uczniów, wyjazdy edukacyjne, koła zainteresowań oraz pracę z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. To wszystko „wjedzie” do szkół dzięki programowi „Pociąg do edukacji” (wartość dofinansowania: 2 500 000 złotych).

Na funduszach skorzystają też nauczyciele pracujący z dziećmi. Zarówno dla wychowawców z placówek przedszkolnych, jak i dla nauczycieli szkół w ramach obu programów przewidziano finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych. Dzięki temu rumski belfer będzie jeszcze lepiej wykształcony i odpowiednio przygotowany do pracy z młodzieżą.

*Cytat autorstwa Jana Zamoyskiego, pochodzi z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej

„Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

„Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.2 Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Po 26 latach w Rumi powstaną nowe mieszkania komunalne

Na początku dzisiejszego wpisu zapraszam Was w podróż do przeszłości! Pamiętacie co robiliście w 1990 roku? Wydaje się, że ten rok był stosunkowo niedawno ale po wykonaniu prostego rachunku odejmowania zdamy sobie sprawę, że od tej daty minęło już 26 lat czyli ponad ćwierć wieku!

W 1990 roku niewielu śmiałków marzyło o bezprzewodowym telefonie komórkowym, pojedynczy naukowcy słyszeli o czymś takim jak Internet a w Polsce sklepy świeciły pustkami, gdyż dopiero zaczynał raczkować ustrój gospodarczy zwany wolnym rynkiem.

Skąd taki sentymentalny wstęp? Nie, nie tylko dlatego, że jest to rok urodzin autora tego wpisu 😉 W 1990 roku w Rumi zostały oddane do użytku ostatnie mieszkania komunalne, znajdujące się przy ulicy Stoczniowców. Od tego czasu kolejni włodarze miasta uznawali, że w mieście są ważniejsze wydatki.

Zmieni się to już w przyszłym roku. Dzięki nowemu programowi obecni lokatorzy mieszkań komunalnych mają możliwość odkupienia ich z 75 % bonifikatą. W efekcie udało się sprzedać 86 lokali na łączną kwotę ponad 2 300 000 złotych. Będziemy także starać się o pożyczkę umarzalną ok. 35% z Banku Gospodarstwa Krajowego tj. z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa komunalnego na tworzenie lokali, które wejdą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. To oznacza że część środków wróci do budżetu miasta.

2016-10-15_komunalne_3

Znana jest już nawet lokalizacja. Przyszłe bloki, które powstaną prawdopodobnie w 2018 roku pojawią się przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Reja.

W pierwszej kolejności do nowych mieszkań będą mogły wprowadzić się osoby, które mają mieszkania komunalne i utrzymują je w bardzo dobrym stanie, nie utrudniają życia sąsiadom i nie mają zaległości w płatnościach. Takie warunki wydają się bardzo słusznym rozwiązaniem. Da to gwarancję, że osoby, które zamieszkają w nowo wybudowanych mieszkaniach będą o nie dbały.

 

Nowe chodniki i ulice powstają w Rumi, jak grzyby po deszczu

Pogoda tej jesieni wybitnie sprzyja grzybiarzom. Zielonki, podgrzybki, prawdziwki wyskakują wręcz z ziemi, ku uciesze wszystkich fanów kulinarnych przygód.

Ku uciesze mieszkańców Rumi, jak grzyby po deszczu „rosną” też nowe ulice i chodniki. Gołym okiem widać, że egzamin zdaje program utwardzania dróg płytami Yomb. Tylko w tym roku wydano na niego prawie pół miliona złotych a lista ulic z nową nawierzchnią ciągle się wydłuża. Na dzisiaj są to ulice: Norwida, Szymborskiej, Oliwskiej, Zapolskiej, Jarzębinowej, Świętopełka, Irysowej, Leszka Białego, Mazurskiej, Kasztelańskiej, Kieleckiej, Poziomkowej, Bydgoskiej, Gerberowej, Kamiennej i Wyspiańskiego. Niedługo będziemy mogli dodać do tego wyliczenia ulice Makową i Orzechową, gdzie prace zmierzają ku końcowi.

Mamy również dobre wieści dla wszystkich mieszkańców ulic Gdańskiej, Wejhera, Derdowskiego. Nowe chodniki, oddane do użytku tuż przed nadchodącą kluchą i śniegiem umilą jesienne i zimowe spacery. Do końca listopada ma zostać skończona również ulica Dokerów – obie strony, a także ul. Morska i ul. Pomorska. Dodatkowo, do końca roku w ramach Budżetu Obywatelskiego powstanie chodnik na odcinku Plac Kaszubski – ul. Kościelna.

Wszystkie te inwestycje były bardzo wyczekiwane przez mieszkańców. Są to często krótkie odcinki ale bezpieczeństwo ich użytkowników od razu rośnie. Nie ma również wątpliwości, że najzwyczajniej w świecie poprawią one komfort życia. W Rumi szykują się również dużo większe inwestycje drogowe. O nich przeczytacie w kolejnych wpisach 😉 Do przeczytania!

Boisko jak malowane, czyli kolejny wielofunkcyjny obiekt przy Bukowej

dsc08570

Sztuczna, przyjazna dla zdrowia nawierzchnia, profesjonalne oświetlenie, pełnowymiarowa płyta boiska, tablica świetlna, miejsca dla publiczności, monitoring, parking a obok „Orlik” z boiskiem do koszykówki oraz szatnie. Do tego pierwsza reprezentacja Danii w futbolu amerykańskim zachwycona warunkami do treningu. Opis obiektów sportowych na zachodzie Europy? Nie, mowa o nowym boisku SALOS Św. Jana Bosko, które zostało otwarte 15 sierpnia przy ulicy Bukowej w Rumi.

„To jest mój pierwszy raz w Polsce, mam nadzieję, że nie ostatni. Zostaliśmy tutaj bardzo serdecznie przyjęci, wszyscy są dla nas bardzo mili i pomocni. Mam nadzieję, że boisko na jakim zagramy w sobotę [mecz towarzyski przeciwko kadrze Polski, który odbył się w Cetniewie – red.], będzie tak samo perfekcyjnie przygotowane, jak to tutaj w Rumi. Rumia – dziękujemy” – mówił nam wyraźnie zachwycony główny szkoleniowiec Duńczyków Lars Carlsen.

A my jesteśmy mocno zbudowani, tak szczerymi pochwałami od głównego trenera jednej z najlepszych reprezentacji w Europie w swojej dyscyplinie.

Fundusze na obiekt zostały pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystki, a wartość projektu sięga kwoty prawie dwóch milionów złotych. Boisko będzie zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to kolejna już inwestycja w infrastrukturę sportową w mieście.

„Pojawiają się zarzuty, że za dużo budujemy boisk. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że budujemy obiekty sportowe z myślą o najmłodszych mieszkańcach Rumi. Tak, żeby wolne chwile spędzali aktywnie na świeżym powietrzu, a nie przed komputerem czy telefonem w dłoni”- tłumaczy Przewodniczący Rady Miasta Ariel Sinicki.

Podpisujemy się pod słowami pana Radnego obiema rękoma [a nawet nogami! ;)]. To prawda, dzięki kolejnym inwestycjom, infrastruktura sportowa w naszym mieście jest naprawdę w świetnej formie. Młodym sportowcom nie pozostaje nic innego jak tylko szlifować swoje talenty pod okiem trenerów.

dsc00204

PS Swoją drogą, nasze żarty o „rumskim Błaszczykowskim” zaczynają brzmieć coraz poważniej! 😉

Więcej materiałów z treningu futbolistów oraz otwarcia boiska znajdziecie w linkach poniżej:

 

http://um.rumia.pl/2016/08/16/dzien-patrona-rumi-i-otwarcie-boiska-wielefunkcyjnego-salos-sw-jana-bosko/

Skrót meczu: https://www.youtube.com/watch?v=OcdpS7uhERs

Nowe, wielofunkcyjne boisko przy gimnazjum nr 2

Ostatnio pisaliśmy, że Węzły integracyjne są niezbędne dla komunikacji publicznej w Rumi, tak  jak  waleczny  Kuba Błaszczykowski dla Polskiej reprezentacji. A co powiedzielibyście na rumskiego Błaszczykowskiego? 😉

Orkan_fotoblog

Po ostatnim awansie Orkana Rumia do wyższej klasy rozgrywkowej nie jest to takie nierealne, wszak Kuba też zaczynał swoją seniorską karierę w KS Częstochowa. Dodatkowo, coraz lepiej wygląda infrastruktura sportowa w Rumi. Właśnie zostało oddane do użytku kolejne, wielofunkcyjne boisko przy gimnazjum nr 2. Zamontowana tam nawierzchnia poliuretanowa jest obecnie używana na wszystkich tego typu obiektach na świecie, nie potrzebuje konserwacji a także, co najistotniejsze i potwierdzone przez ekspertów, jest komfortowa
i bezpieczna dla użytkowników.

Inwestycja została sfinansowana z budżetu obywatelskiego i kosztowała 126 tysięcy złotych. A jeśli już o Budżecie Obywatelskim mowa to czas na mały product placement* 😉 BO to świetne narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy Rumi mogą spełniać swoje nawet najbardziej oryginalne „marzenia”. Siłownia zewnętrzna przy ulicy Sędzickiego? Bardzo proszę. Wymiana nawierzchni na Skateparku w Rumi? Checked. Poprawa bezpieczeństwa, monitoringu i ogrodzenia w Parku Żelewskiego
w Janowie? Zamontowane i posadzone.
Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu droga od wyjścia z inicjatywą do jej realizacji jest bardzo krótka. Już 12 września rusza głosowanie na projekty przygotowane tym roku, nie możecie tego przegapić!

Wróćmy jednak do gwiazdy dzisiejszego wpisu. Inicjatorem projektu był Grzegorz Grinholc. Kolejny wzór, osoba z naszego podwórka, która osiągnęła ogromny sukces, jakim niewątpliwie jest tytuł halowego mistrza Europy w chodzie sportowym na dwóch dystansach. „Na co dzień jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2, a także trenuję młodzież uzdolnioną lekkoatletyczne i sam jestem czynnym zawodnikiem. Sport jest moją pasją. Dlatego bardzo zależy mi, aby młodzież miała dobre warunki do rozwoju swoich zdolności sportowych i miała miejsce gdzie może aktywnie spędzić swój czas wolny po zajęciach lekcyjnych. Szkoła jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest więc dobrą lokalizacją inwestycji sportowych. Pracując w Gimnazjum nr 2 prowadziłem zajęcia wychowania fizycznego na tym boisku z nawierzchnią asfaltową. Obserwowałem młodzież przychodzącą pograć w koszykówkę lub w piłkę nożną po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Boisko to tętniło życiem od rana do późnych godzin wieczornych. Niestety nawierzchnia asfaltowa była niebezpieczna i zniechęcała do aktywności ruchowej. Stąd pomysł, aby wyremontować boisko dla młodego pokolenia rumskich sportowców. Jestem bardzo szczęśliwy, że dzięki Budżetowi Obywatelskiemu udało się zrealizować ten cel. Młodzież bardzo pozytywnie zareagowała na powstanie boiska i nie mogą doczekać się pierwszej gry na nowym boisku.” – tłumaczy „rumski Korzeniowski”.

Obiekty do aktywności sportowej rosną w naszym mieście jak grzyby po deszczu, a ptaszki ćwierkają, że już w sierpniu do użytku zostanie oddany kolejny „inkubator rumskich Błaszczykowskich”. Gdzie i kiedy? Śledźcie nasz blog inwestycyjny, będziecie na bieżąco!

PS Tak, wiemy, często odnosimy się do Kuby Błaszczykowskiego. Ale to naprawdę nie tylko wyjątkowy piłkarz ale i człowiek. Na deser myśl motywacyjna od samego mistrza!

Kuba

• *(z ang.) Lokowanie produktu – tutaj zabieg marketingowy mający na celu zachęcenie mieszkańców Rumi do oddania głosu w nadchodzącym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim

Inwestycje kanalizacyjne przy ul. Jagodowej i ul. Sędzickiego

„Pogoda znów zaskoczyła drogowców…” ten slogan powtarzany jest, jak mantra przy okazji każdej zimy, kiedy to „niespodziewanie” z nieba sypie biały puch, ośnieżając nasze domy, podwórka i ulice, skutecznie utrudniając dojazd do pracy. W tym roku sytuacja jest jednak inna. Aura znów zaskoczyła, tym razem wszystkich urlopowiczów. Nie można jednak stwierdzić, że lato tego roku jest kiepskie bo… tego lata prawie nie ma. Zamiast tego mamy istny festiwal deszczu.

Niestety, skutki kapryśnej pogody są dużo poważniejsze niż tylko „nie w pełni satysfakcjonujące” urlopy tych, którzy zdecydowali się spędzić je nad Bałtykiem. Noc z 14 na 15 lipca na długo zapadnie w pamięci mieszkańców Gdańska i Rumi.

Rwące potoki w środku miasta (Zagórska Struga) oraz „Gdańskie Jezioro”, jakie powstało w okolicach Galerii Bałtyckiej w Gdańsku spowodowane były ponadprzeciętną (ba! Wręcz niewyobrażalną) ilością wody jaka spadła w ciągu kilkunastu godzin. W porównaniu do zeszłego roku, w ciągu niecałej doby, niebo wylało na nas tyle samo deszczu, co rok temu w ciągu… jednego miesiąca! Ponad 30 razy więcej!

Ale… To nie blog meteorologiczny więc do rzeczy. Zapytaliśmy Sekretarza Miasta odpowiedzialnego za inwestycje, jak z takimi zagrożeniami zamierzają radzić sobie władze Rumi w przyszłości.

„Wykonano dokumentację techniczną przebudowy części rowu granicznego z Redą. Ta inwestycja będzie realizowana na przełomie tego i przyszłego roku wspólnie z miastem Reda. Odcinki rowu położonego dalej od miasta będą dostosowane do zwiększonych przepływów. Po drugiej stronie Rumi, na granicy z Gdynią także jest rów. W tym wypadku również jest przygotowana dokumentacja techniczna, toczy się postępowanie wodno-prawne. W tym rejonie, wspólnie z Gdynią, w niedalekiej przyszłości będzie uporządkowana infrastruktura melioracyjna. W przyszłości planujemy także budowę zbiorników retencyjnych” – opowiada nam Ryszard Grychtoł.

Dodatkowo, władze miasta stale rozbudowują sieć kanalizacji deszczowej. W zeszłym tygodniu zakończono inwestycję, która zabezpiecza odpływ wód gruntowych na terenie Starej Rumi. Kanalizacja wybudowana przy ulicy Jagodowej jest zdecydowanym ulepszeniem infrastruktury melioracyjnej Rumi. Dzięki temu zniknie problem ogromnych kałuż tworzących się na jezdni, spowodowany ukształtowaniem terenu.

Co więcej, do końca listopada zostanie ukończona podobna inwestycja, tym razem przy ulicy Sędzickiego. Tam, wraz z siecią kanalizacji deszczowej, powstanie zbiornik retencyjno-rozsączający. Zapobiegnie to tworzącej się w tym miejscu giga-kałuży, która utrudnia życie mieszkańców od wielu lat.

Wykonanie i planowane roboty melioracyjne:

 1. Umocnienie brzegów rzeki materacami siatkowo – kamiennymi na odcinku od mostku pieszego przy Urzędzie Miasta Rumi do mostu przy ul. Torowej
 2. Wykoszenie skarp rzeki na odcinku od ul. Torowej do ul. Abrahama
 3. Umocnienie lewego brzegu rzeki matą kokosową na odcinku od mostu przy ul. Torowej do ul. Abrahama
 4. Obsiew mieszanką traw lewej skarpy rzeki przy Abrahama
 5. Uzupełnienie faszyny na stawie miejskim
 6. Pogłębienie koryta rzeki przy ul. Abrahama
 7. Mechaniczne odmulenie rowu od piaskownika przy ul. Grottgera do ul. Owsianej
 8. Konserwacja urządzeń małej retencji przy ul. Cegielnianej, Strzeleckiej, Kamiennej, Polnej i Robotniczej w Rumi
 9. Uruchomiono stację meteorologiczną na budynku UM Rumia
 10. Rozpoczęto jesienne koszenia skarp rowów zbiorczych i melioracyjnych oraz odcinków skarpy rzecznej, do wykoszenia jest ok. 20 km
 11. Zaplanowane są umocnienia faszyną i palisadą brzegów rzeki na Szmelcie
 12. Przygotowywana jest umowa na zakup i montaż 4 stacji hydrologicznych – automatycznych wodowskazów na rzece Zagórskiej Strudze w następujących lokalizacjach:Zielarska, Galeria Rumia, Starowiejska – Staw miejski, Mostowa
 13. Planowane jest przycięcie zbędnej roślinności w korycie rzeki administrowanym przez UM Rumia
 14. Odtworzenie kolejnych rowów zbiorczych
 15. Reperacja skarp rzeki na kolejnych odcinkach

PS Chcecie na bieżąco wiedzieć co nowego powstało w Rumi? Śledźcie nasze kolejne wpisy.
W kolejnym „odcinku” bloga wpis o nowym boisku przy ul. Bukowej. Do przeczytania!